Fördelar med tidrapportering

Det finns flera fördelar med tidrapportering. Bland annat behöver anställda rapportera in de tider de arbetat för att kunna få lön. Detta är särskilt viktigt om man inte har ett elektroniskt system som automatiskt registrerar när och var en person arbetar. Om tidrapporteringen inte fungerar kan det få allvarliga konsekvenser.

Det finns flera fördelar med tidrapportering

Ett måste på arbetplatsen

En av alla fördelar med tidrapportering är att arbetsledaren har möjlighet att presentera antalet arbetade timmar på en arbetsplats för till exempel en kund som anser att ett arbete tagit för lång tid. Det är också nödvändigt att kunna redovisa de arbetade timmarna när en faktura ska kunna skickas ut till en beställare.

I de fall Skatteverket beslutar sig för att undersöka företagets förhållanden är ofta tidrapporter för de anställda efterfrågade. Då är det viktigt att de finns till hands. När det är dags att räkna ut hur mycket en anställd har arbetat inför semestern eller inför löneutbetalningen är det också bra om det finns en rapport att gå tillbaka till.

Hur kan en anställd använda sig av tidrapporter?

I ett system för tidrapporter kan en anställd till exempel få reda på om man arbetade en viss dag, och var man arbetade. Detta kan bli bevis om man skulle behöva alibi i en polissak till exempel. Man kan också jämföra sin tidrapport med den lön man fått ut om man anser sig ha fått för lite eller för mycket betalt.

För alla företag

Tidrapportering är en sak som i stort sett alla företag har gemensamt om inte de anställda arbetar mot ett bestämt schema. Med tidrapporten kan arbetsledaren enkelt se att arbetet flyter på, och jämföra personalens arbetstimmar med varandra. På så sätt är det enkelt att se om en del av personalgruppen får jobba mer än en annan och då är det dags att göra något åt saken.